"Frequently Asked Questions" (FAQ)

1:   Kan elke hond reddingshond worden?

Iedere hond kan in principe opgeleid worden tot reddingshond. Het maakt niet uit of het rashonden of kruisingen zijn. Wel moet de hond gezond zijn, een goed ontwikkeld neusorgaan hebben en een aantal karakter eigenschappen hebben zoals: goede sociale omgang, het willen werken mt en vr de baas.


2:   Hoe oud moet de hond zijn om tot reddingshond opgeleid te worden?

De mooiste leeftijd om met de opleiding te starten is reeds vanaf pup tot maximaal 2 jaar.


3:   Hoe lang duurt de opleiding tot reddingshond?

De opleiding duurt gemiddeld voor hond en geleider zo'n 2 jaar, waarbij men moet uitgaan van wekelijkse training. Achtereenvolgens doet men de cursus "basis reddingshond" en "Reddingshond-1". Indien men voor de laatste cursus is geslaagd, kan men worden ingezet als een inzetbaar reddingshondenteam.


4:   Waar en door wie worden de opleidingen gegeven?

De praktijk opleidingen worden gegeven op locatie met zoveel mogelijk variatie en afwisseling op de vlakte (bos, heide, uiterwaarden), op puin en/of slooplocaties n op het water. De opleidingen wordt gegeven door een eigen instructeurteam van de RHWW.
Daarnaast dient de geleider een tweetal theorie cursussen met goed gevolg af te sluiten.


5:   Wat voor opleiding moet de hond nog meer hebben? 

De hond moet een bepaald niveau hebben op "gedrag en gehoorzaamheid". Het niveau moet liggen op GG1 (Gedrag en Gehoorzaamheid niveau 1) of niveau VZH (Verkeers Zekere Hond). Verschillende opleidingen zijn hierin mogelijk. Deze opleiding dient de geleider zelf te volgen bij een honden vereniging in zijn omgeving, die deze opleidingen specifiek geeft.


6:   Geeft de RHWW zelf ook gedrag en gehoorzaamheidscursussen?

Neen, de RHWW geeft deze opleidingen niet. Zij geeft alleen de specifieke reddingshonden opleiding.


7:   Waar kan men gedrag en gehoorzaamheidscursussen volgen?

Op onze website op de link pagina <honden algemeen> staan een aantal sites gelinked voor meer informatie op dit onderdeel. Ook kan men contact opnemen met een plaatselijke honden- of kynologen vereniging.


8:   Hoe kan ik lid (vrijwilliger) worden bij de RHWW?

Men kan "lid" worden van de RHWW door, bij voorkeur telefonisch, contact op te nemen met de secretaris van de RHWW (De gegevens staan op de <contact> pagina van de site).
Het kan zijn dat, op het moment dat u contact opneemt, er een ledenstop of wachtlijst is. Overigens binnen de stichting zijn er geen leden maar wordt er over "aangeslotenen" gesproken. Voordat men aangeslotene wordt is er een proeftijd van een half jaar.


9:   Aan welke eisen moet de hond en de geleider voldoen?

Zowel de hond als geleider moeten gezond zijn en lichamelijke en mentale inspanningen aan kunnen. Verder moeten beiden in de bestaande groep passen. Men moet kunnen werken in een teamverband en beslissingen van bijvoorbeeld de inzetleiding kunnen accepteren. Voordat men een inzetbaar reddingshondenteam is geworden moet men van de eventuele werkgever medewerking krijgen om onverwacht vrijaf te nemen voor een inzet. Ook moet de geleider zich houden aan de, binnen de RHWW, opgestelde richtlijnen. Eigen vervoer is noodzakelijk. De minimum leeftijd van de geleider is 18 jaar.


10:   Hoe kan ik donateur worden van de RHWW?

U kunt donateur worden door op de pagina <sponsor/donateur> het donateurformulier in te vullen en te verzenden. Daarna moet men zelfstandig het bedrag over maken naar postbank rekeningnr: 1973505 t.n.v. de RHWW te Westervoort. Ook kunt U telefonisch contact opnemen met onze penningmeester. (De gegevens staan op de <contact> pagina van de site).


11:   Krijgen de vrijwilligers van de RHWW vergoedingen?

Neen, de vrijwilligers (aangeslotenen) krijgen geen vergoedingen voor de activiteiten die men voor de Stichting RHWW doet.


12:   Hoe worden de inzetten bekostigd die door de RHWW worden uitgevoerd?

De hulpverlening van de RHWW is in principe gratis: dat betekent dat degene die de hulp van de RHWW vraagt geen rekening krijgt gepresenteerd. De aangeslotenen van de RHWW dragen de eigen gemaakte (auto) kosten. Ook de noodzakelijke (snipper) dagen worden niet door de RHWW vergoed. Bij bijzondere te maken kosten, bijvoorbeeld de reis- en verblijfkosten tijdens een inzet in het buitenland, worden deze door de reis-verzekeringsmaatschappij of anderszins betaald. Deze kosten kunnen niet door de RHWW worden gedragen.
De RHWW is uiteraard van donateurs en sponsors afhankelijk; zij ontvangt geen subsidie van overheidswege.


13:   Wat is de RHWW nu precies?

De RHWW is opgericht in 1989. Sinds 2001 is de RHWW een Stichting voor het algemene nut geworden.
De Stichting is een non profit organisatie die uitsluitend functioneert met aangesloten vrijwilligers.
Het doel van de Stichting Reddingshonden R.H.W.W. is: reddingshondenteams opleiden, vermiste personen opsporen n hulp verlenen bij rampen en calamiteiten.


14:   Wie kan hulp krijgen van de RHWW?

Iedereen, van particulier tot overheidsinstantie, kan een beroep doen op de hulp van de RHWW.


15:   Hoe kan ik de RHWW alarmeren?

Bel voor hulp ons alarmnummer 06 532 370 15. 
Dit alarmnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.


 

St. Reddingshonden R.H.W.W.
~ Home ~ ~ Sitemap ~ Disclaimer ~ Back ~ Top page ~

ROBUSTUS AB COLLABORARE DUM ZAMIA
Sterk door samenwerken tijdens vermissingen