Ondersteunende taken:

Naast de instructeurs de reddingshonden en de reddingshondengeleiders heeft de RHWW ook de beschikking over een aantal vrijwilligers die bij de RHWW zijn aangesloten en noodzakelijke ondersteunende taken uitvoeren.

 

Hierbij gaat het om een ondersteuningsteam die taken kan uitvoeren zoals:Noodzakelijke ondersteuningstaken 
gedurende een inzet

Het vormen van een duikteam,
Klimactiviteiten / abseilen,
Het varen van een boot,
Instructie geven en begeleiden van allerlei outdoor activiteiten,
Optreden als groepsleider of inzetleider,
Taken uitvoeren op gebied van de logistiek,
Het opzetten van een commandopost,
Contact hebben met de familie of de partner van een vermiste (van de voorbereiding op een zoekactie tot ook daarna).

Ook worden door een specialist van de RHWW berekeningen gemaakt in situaties bij verdrinkingsgevallen in rivieren, kanalen, meren en plassen.
Daarnaast worden stromings- en wind berekeningen gemaakt, met name voor vermissingen op open water (zee en oceaan). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zeekaarten en gegevens zoals de watertemperatuur en de weergegevens ter plaatse.
 

Al deze taken zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat na een hulpvraag de hulpverlening, door de RHWW, zo snel en zo effectief mogelijk kan worden uitgevoerd.

Naast alle vrijwilligers en de reddingshonden heeft de RHWW ook de beschikking over het nodige materieel en materiaal.
Deze middelen zijn over het algemeen via sponsoring en donaties verkregen. De RHWW ontvangt geen subsidie en heeft geen structurele inkomsten.
 


Materieel:
 

Inzetvoertuig. Volkswagen LT 28 (inzetbaar vanaf juli 2010)

Al een aantal jaren is een bus onderdeel van ons materieel. De oude bus, een Mercedes 207 uit 1991, deed dienst als vervoermiddel voor mensen, honden en materiaal. Tevens diende hij als trekkend voertuig voor de boot of aanhanger. Op de plaats van een zoekactie werd hij gebruikt als commandopost en werden de inzetten vanuit deze bus gecoördineerd. Tijdens de zoekactie waarbij de groep soms wel bestaat uit 45 honden en 60 personen, en er gelijktijdig in een groot gebied wordt gezocht, is de inzetbus de centrale post. Eind juni 2009 hebben we met behulp van sponsors een andere bus kunnen aankopen. Het gaat om een verlengde en verhoogde Volkswagen LT uit 1998 die tot voor kort in gebruik was bij de Brandweer Baarn als personeel- en materieelbus. Ook deze keer is deze bus in eigenbeheer door de RHWW aangepast. De taak blijft hetzelfde als de oude bus wat betekend dat de inrichting weer geschikt gemaakt wordt voor de coördinerende taak en het vervoer van mensen, honden en materiaal.
De nieuwe bus is inmiddels inzetbaar en wordt onder de naam "K9.91 Coördinatie" ingezet.

Op de bijgaande foto's zien jullie wat allemaal onder eigenbeheer en met medewerking van sponsoren mogelijk is gemaakt! Nu al een geweldig resultaat.
 

 

KLIK HIER: Voortgang ombouw brandweerbus naar nieuw inzetvoertuig RHWW. 


Aanhanger Mobiele Centrale Post.

Deze aanhanger doet met name dienst als aanvulling bij een mobiele centrale post in gebieden waar geen stroomvoorziening is. Tevens kan er een warme maaltijd worden bereid door gebruik te maken van de bermkeuken.

Naast een aantal sponsoren hebben eigen vrijwilligers de aanhanger opgeknapt en verbouwd aan de wensen van de RHWW. In 2009 is de aanhangwagen door de vrijwilligers omgebouwd en het vaste grote noodaggregaat verwijderd.

Deze aanhanger is voorzien van:

 • Opbergruimte materialen
 • Mobiel noodaggregaat
 • Uitschuifbare zendmast voor de portofoons
 • Uitschuifbare lichtmasten
 • Bermkeuken
De aanhanger voor de stroomvoorziening
de communicatie en de keuken
Aanhanger verkregen in 2000 door sponsoring.

Aanhanger met boot.

Deze boot wordt vervoerd op een aanhanger en kan gekoppeld worden achter het inzetvoertuig of een privé-voertuig.

De boot is noodzakelijk om waterdrenkelingen op te sporen en wordt gevaren door een ervaren vrijwilliger uit het ondersteuningsteam. Een reddingshond met zijn geleider zit daarbij voorin de boot zodat de reddingshond zijn neus optimaal kan gebruiken.

De boot met schipper, reddingshondengeleider
en reddingshond
Boot verkregen in 1998 door sponsoring.
Sponsor:
- Lady's circle


Materiaal:
 

Andere middelen waarvan de RHWW gebruik maakt en die voor een deel via sponsoring zijn verkregen zijn onder andere:
 • regenkleding, helmen
 • Signaalkleurige buitenjassen
 • Global Positioning system (GPS)
 • Laptop om d.m.v. software de gegevens uit de GPS te kunnen lezen en te printen op een detailkaart.
 • Portofoons
 • Semafoons
 • Klimmaterialen

Handboek en legitimatie:
 

Handboek:
Om de kwaliteit van de reddingshondenhulpverlening de veiligheid van de vrijwilligers en die van onze reddingshonden te waarborgen heeft de RHWW o.a. een Arbo-check vrijwilligerswerk uitgevoerd. Deze Arbo-check gaf een aantal acties ter verbetering aan die allen zijn uitgevoerd. Eén actie was bijvoorbeeld het schriftelijk vastleggen van allerlei onderwerpen inzake risico's waar de vrijwilligers mee in aanraking kunnen komen.

Inmiddels heeft de RHWW de beschikking over een "Handboek, Stichting Reddingshonden RHWW".
Dit handboek bestaat uit een groot aantal documenten die noodzakelijk is om de vrijwilligers op een goede en eenduidige wijze te informeren.

Onderwerpen in dit handboek zijn;

 • Organisatie (o.a. verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alarmering, ....),
 • Protocollen (o.a. verkeersveiligheid, persoonlijke uitrusting, algemene voorlichting en inwerkplan nieuwe aangeslotenen, emotionele gebeurtenissen, communicatie met andere disciplines, ....),
 • Noodplan bij activiteiten RHWW,
 • Diversen informatie ( o.a. over teken, lyme, ziekte van Weil, tropische ziekten, tillen, stress, ....),
 • Bijlagen (o.a. huishoudelijk reglement, overzicht theorie, duikinstructie, ....).

Legitimatie:
De vrijwilligers van de St RHWW kunnen zich op verzoek bij alle activiteiten legitimeren.
Hiervoor heeft iedere inzetbare vrijwilliger een legitimatiepas die is verstrekt door de RHWW en is voorzien van een pasfoto met de noodzakelijke gegevens.


© St. Reddingshonden RHWW
~ Home ~ ~ Sitemap ~ Disclaimer ~ Back ~ Top page ~

ROBUSTUS AB COLLABORARE DUM ZAMIA
Sterk door samenwerken tijdens vermissingen